Retail

Het scheidsvlak tussen Retail en Wholesale vervaagt steeds meer. Retailers willen graag merk worden(“branding a store”) en wholesale merken openen steeds meer eigen winkels of franchise-concepten. Alleen die retailers die vanuit een sterke identiteit werken en daaraan op lange termijn vasthouden hebben in deze markt kans van slagen. In alle facetten van de bedrijfsvoering zal retail daarbij moeten excelleren. Het is daarom noodzakelijk de juiste positionering te kiezen en een duidelijke retail-strategie daarop toe te passen. Vaak is een eenduidige heldere keuze daarin de beste. Alle commerciële discipline’s binnen de organisatie zullen zich daarbij moeten committeren en achter de gemaakte keuzes moeten staan.

Flying Carpets helpt retailers met positionerings-vraagstukken maar ook met de uiteindelijke executie daarvan. Dit laatste kan ook via interim-management op het gebied van marketing, buying of sourcing.

Uiteindelijk is de finale consument “leading” in ons denken. We besteden daarom ook relatief veel tijd aan het samen bekijken van klanten-profielen en potentiële doelgroepen. Ook het goed analyseren van concurrenten vinden we meer dan een loze kreet.

Flying Carpets
Amsterdamseweg 60
1182 HE Amstelveen
The Netherlands